MASSE Blog

Tämä on MASSE - projektin blogi, missä keskustellaan tutkimuksesta ja sen aiheesta syntyneitä ajatuksia ja mietteitä. Kirjoittajina toimivat sekä tutkimus- että ohjausryhmän jäsenet, ja lisäksi myös alan asiantuntijoita vierailevina kirjoittajina. Voit lukea lisää projektista täältä.

Blog posts

Tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet haittaavat kroonisten sairauksien hoidon jatkuvuutta ja koordinointia – Antero Taimiaho

Miten tietojärjestelmien ja tuotannonohjauksen puutteet heikentävät pitkäaikaissairaiden sujuvaa ja suositusten mukaista hoitoa?

Alaselkäkipuun liittyvän liikedatan mittaaminen osana potilaan hoitopolkua - Tommi Gröhn

Digitaalisuus mahdollistaa tehokkaan hoitoratkaisun aiempaa suuremmalle potilasjoukolle

Tekoälyavusteinen potilaan hoidon tarpeen arviointi - kustannustehokas ja hoitoon pääsyä parantava työkalu hoitoon hakeutumisen hallintaan? - Juuso Heinonen

Tekoälyavusteisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnin kustannusvaikuttavuutta yhdessä Klinik Healthcare Solutionsin ja MASSE-hankkeen kanssa.

Miksi kroonisten potilaiden hoito katkeaa ja mitä asialle voidaan tehdä? - Anu Vehkamäki

Kroonisten vatsapotilaiden hoidon katkeilu on monimutkaisen prosessin tulos, mutta ongelmien lähteet voidaan rajata ja kartoittaa.

Description of Beat2Phone

Etämonitorointia ja huolenpitoa - Risto Soila

Virtuaalinen hoidonohjaamo ja Beat2Phone ECG - palvelu tarjoavat reaaliaikaista dataa sydämestä sekä käyttäjälleen että lääkärille.

Doctor looking at holographic screens

Virtuaalinen hoidonohjaamo tuo helpotusta pitkäaikaissairauksien hoitoon. - Kari Klossner

Aalto-yliopiston vetämä ja Business Finlandin rahoittama innovatiivinen MASSE - hanke ajaa monien terveydenhuollon osapuolien etuja.

MASSE ja tuotantotalouden teoria – asetus, suoritus ja siirto - Paul Lillrank

Kuinka yhdistää henkilökohtaiset palvelut ja massatuotannon tehokkuus? MASSE-projektin tarkastelua tuotantotalouden teorian näkökulmasta.

Havaintoja akuutin hoidon kysynnästä - Paulus Torkki, Perttu Kontunen, Erik Haapatalo

Kirjallisuuskatsauksen tulokset yli- ja alikysynnästä paljastavat viisi mielenkiintoista seikkaa.

Iäkkäiden sairaanhoidollisten palveluiden uudistaminen - Maaret Castrén

Arvokas vanhuus ja mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin. Palveluihin enemmän vaihtoehtoja, ja vaikuttavuutta.

Share
URL copied!