MASSE-päätösseminaarissa julkaistiin hankkeen loppuraportti ja Virtuaalisen Hoidonohjaamon suunnitteluperiaatteet

MASSE consortium logos

Aalto-yliopiston vetämä MASSE-hanke on päättymässä ja reilun kaksivuotisen taipaleen tuloksista on julkaistu suomenkielinen loppuraportti  (englanninkielinen versio on tulossa verkkosivuille joulukuun lopussa). Loppuraportti kuvaa MASSE-tutkimuksen lähtökohtia ja niiden pohjalle rakennettuja suunnitteluperiaatteita Virtuaaliselle Hoidonohjaamolle. Lisäksi raportti kokoaa yhteen hankkeen lähes 30 osatutkimusta, joissa perehdytään Hoidonohjaamon suunnitteluun liittyviin teemoihin ja kysymyksiin.

Final report cover page

Loppuraportin sanoma on, että potilaspolun kattava huolenpito edellyttää ohjausinformaatiota, jotta kukin toimija tietäisi, mitä hänen tulee tehdä kussakin tilanteessa. Kyseessä on informaatio- ja palvelujärjestelmien sovittaminen yhteen palvelumuotoilulla.

Hoidonohjaamon tekninen ydin on päivittyvä henkilökohtainen Potilaskortti, joka toimii hoitosuunnitelmien ja erilaisten sovellutusten alustana sekä Palvelukortti, joka koostaa tiedot palveluista vakioidulla rakenteella. Hoidonohjaamon on oltava taloudellisesti kestävä, sen on hankittava rahansa olemalla kustannusvaikuttava.

Loppuraportti julkaistiin keskiviikkona 30.11.2022 MASSE-hankkeen päätösseminaarissa Dipolissa, Otaniemessä. Paikan päällä oli lähemmäs sata osallistujaa ja yli 60 henkilöä seurasi seminaaria Zoomin välityksellä. Presemo-kyselyn perusteella seminaariyleisö koostui enimmäkseen terveydenhuollon ja IT-alan asiantuntijoista, ja tämä mahdollisti vilkkaan keskustelun Hoidonohjaamon periaatteista.

Seminaarissa hankkeen tieteellinen johtaja, Aalto-yliopiston professori Paul Lillrank esitteli Hoidonohjaamon periaatteet keskittyen erityisesti Potilaskortin rooliin ja toiminnallisuuksiin tuotantotaloudellisesta näkökulmasta. Helsingin yliopiston hankekokonaisuuden johtaja, apulaisprofessori Paulus Torkki kuvasi Potilaskortin rinnalle kehitettävän Palvelukortin ideaa ja käyttöä. Hankkeen väitöskirjatutkijan Fares Khalilin esitys käsitteli Hoidonohjaamon mahdollisia liiketoimintamalleja ja ekosysteemimuotoja.

VCO Platform
Hoidonohjaamon palvelut

Edge Hill -yliopiston professori ja EHMA:n varapuheenjohtaja Axel Kaehne piti seminaarin keynote-puheenvuoron, jossa hän tarkasteli MASSE-hanketta ja Hoidonohjaamon ajatusta eurooppalaisessa kontekstissa. Seminaarissa kuultiin myös Liikehäiriösairauksien liiton kokemusasiantuntijan sekä MASSE-konsortioyritysten näkökulmia. Seminaari huipentui paneelikeskusteluun Hoidonohjaamon tulevaisuudesta.

Seminaaritallenne on katsottavissa täällä.

MASSE-tiimi kiittää kaikkia seminaariin osallistuneita ja yhteistyökumppaneita!

Be the first one to contribute!
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Ilmari Huttunen posing next to a nice view
Published:

Miten digitaaliset terveydenhuollon interventiot voivat kehittää MS-potilaiden hoitoa? - Ilmari Huttunen

Pitkällä aikavälillä intervention oletetaan parantavan MS-hoidon kustannusvaikuttavuutta
Published:

How to orchestrate the VCO Platform ecosystem? - Fares Georges Kahlil, visiting doctoral researcher

"The environment will dictate what shape and pathway an innovation like the VCO may take"
Published:

MASSE in EHMA webinar Jan 12th 2023

The scientific leader of the MASSE project, professor Paul Lillrank is presenting MASSE’s results in the EHMA webinar.
Published:

Virtual care operator is likely cost-effective in cardiovascular disease secondary prevention – Lalli Nurmi

Using a VCO in cardiovascular disease (CVD) secondary prevention would likely lead to improved health and economic outcomes in the society.