Politiikkasuosituksia – Policy briefs

Aalto University logo on campus

Aalto-yliopiston tutkijoiden kannanottoja parempien päätösten tueksi; Policy briefs from Aalto's researchers to support better decision-making.

Blog posts

Litium-ion batteries

Accelerating circular economy through informational infrastructures

We present three innovation policy recommendations on accelerating circular economy through informational infrastructures.

Researcher with test tubes

Artificial intelligence solutions to accelerate impactful data-driven cancer innovation and research: a deep dive into data challenges

The Brief examines data challenges and recommends how to resolve them to maximise the potential of AI solutions for data-driven cancer innovation and research.

Nainen katsoo tablettitietokonetta

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat markkinoita tuoden muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.

Ruuhkainen liikenne

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Alustatalous tarjoaa liikennealalle mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun.

Opiskelijoita istumassa säkkituoleissa

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Alustatalouden kehitystä ja kasvua opetusalalla kiihdyttävien suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.

Teollisuusnosturi

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

Esitämme neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana.

Ambulanssi

Kuinka alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla?

Alusta- ja datapohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää terveysalan kustannuksia ja tuottaa laadullisesti parempaa terveydenhuoltoa.

Green leaves

Fostering sustainable finance and corporate sustainability by means of well operating informational infrastructures

This policy brief explores the intricacies and prospects in sustainable finance,
corporate sustainability and compliance requirements

Share
URL copied!