Politiikkasuosituksia – Policy briefs

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat markkinoita tuoden muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.

Nainen katsoo tablettitietokonetta

Robin Gustafsson, Niko Lipiäinen, Eero Aalto & Suvi Lavinto

Data- ja alustatalous muuttavat merkittävästi markkinoita ja yritysten toimintaa. Alustataloudella tarkoitamme laajenevaa talouden ilmiötä, jossa digitaalisia alustoja käytetään organisoimaan palveluiden tuottajien, kehittäjien ja käyttäjien vuorovaikutusta ja transaktioita. Alustatalouden mekanismit mahdollistavat uusia alusta- ja datapohjaisia liiketoimintamalleja, joissa tuotanto on ulkoistettu alustan ympärille muodostuviin verkostoihin. Näin syntyy uusia arvokkaita resursseja, kuten dataa, rajapintoja ja alustalle osallistuvia yhteisöjä. Alustatalouden keskeinen osa on datatalous, jossa datan saannin, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden pohjalta luodaan uusia sovelluksia ja palveluita. Tämä uusi talouden paradigma on tuonut muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn. Suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -­tutkimushankkeen tuloksista.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Litium-ion batteries
Published:

Accelerating circular economy through informational infrastructures

We present three innovation policy recommendations on accelerating circular economy through informational infrastructures.
Researcher with test tubes
Published:

Artificial intelligence solutions to accelerate impactful data-driven cancer innovation and research: a deep dive into data challenges

The Brief examines data challenges and recommends how to resolve them to maximise the potential of AI solutions for data-driven cancer innovation and research.
Ruuhkainen liikenne
Published:

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Alustatalous tarjoaa liikennealalle mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun.
Opiskelijoita istumassa säkkituoleissa
Published:

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Alustatalouden kehitystä ja kasvua opetusalalla kiihdyttävien suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.