Politiikkasuosituksia – Policy briefs

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Alustatalouden kehitystä ja kasvua opetusalalla kiihdyttävien suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.

Opiskelijoita istumassa säkkituoleissa

Robin Gustafsson, Niko Lipiäinen & Suvi Lavinto

Tämä politiikkasuositus keskittyy alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteisiin opetusalalla. Opetus­ alalla tarkoitamme varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, korkea­asteen koulutusta ja vapaan sivistystyön koulutusta. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituk­sia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää opetusalalla. Suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus. Alustapohjaisten ratkaisujen suo­ tuisa kehittyminen vaatii merkittäviä muutoksia yksityisten ja julkisten toimijoiden rooleihin ja toiminta­ malleihin opetussisältöjen ja oppimistyökalujen tuottamisessa. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa ­tutkimushankkeen tuloksista. 

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Litium-ion batteries
Published:

Accelerating circular economy through informational infrastructures

We present three innovation policy recommendations on accelerating circular economy through informational infrastructures.
Researcher with test tubes
Published:

Artificial intelligence solutions to accelerate impactful data-driven cancer innovation and research: a deep dive into data challenges

The Brief examines data challenges and recommends how to resolve them to maximise the potential of AI solutions for data-driven cancer innovation and research.
Nainen katsoo tablettitietokonetta
Published:

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat markkinoita tuoden muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.
Ruuhkainen liikenne
Published:

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Alustatalous tarjoaa liikennealalle mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun.