Politiikkasuosituksia – Policy briefs

Kuinka alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla?

Alusta- ja datapohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää terveysalan kustannuksia ja tuottaa laadullisesti parempaa terveydenhuoltoa.

Ambulanssi

Niko Lipiäinen, Robin Gustafsson & Suvi Lavinto

Terveydenhuolto on Suomessa korkeatasoista, mutta innovatiivisia ja skaalautuvia alustapohjaisia ratkaisuja ei synny. Alusta- ja datapohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää terveysalan yhteiskunnalle aiheuttamia koordinaatio- ja transaktiokustannuksia ja tuottaa laadullisesti merkittävästi parempaa ja kustannusvaikuttavampaa terveydenhuoltoa. Samalla luodaan edellytyksiä kilpailukykyisille kansainvälisiksi tähtääville terveyspalveluille ja -ratkaisuille. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää haastetta ja suositusta, joilla vauhditetaan alustatalouden kehittymistä terveysalalla. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Nainen katsoo tablettitietokonetta
Published:

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat markkinoita tuoden muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.
Ruuhkainen liikenne
Published:

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Alustatalous tarjoaa liikennealalle mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun.
Opiskelijoita istumassa säkkituoleissa
Published:

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Alustatalouden kehitystä ja kasvua opetusalalla kiihdyttävien suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.
Teollisuusnosturi
Published:

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

Esitämme neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana.