Politiikkasuosituksia – Policy briefs

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Alustatalous tarjoaa liikennealalle mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun.

Ruuhkainen liikenne

Eero Aalto, Robin Gustafsson, Suvi Lavinto & Niko Lipiäinen

Pystyykö Suomi lunastamaan paikkansa älykkään liikenteen globaaleilla kasvumarkkinoilla? Alustatalous tarjoaa liikennealan yrityksille uuden merkittävän mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Nyt liikennealan yhteisen kansallisen tahtotilan on aika realisoitua toiminnaksi ja sitä tukeviksi politiikkatoimenpiteiksi. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää suositusta, joilla tuetaan alustatalouden kehitystä ja kasvua liikennealalla.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Researcher with test tubes
Published:

Artificial intelligence solutions to accelerate impactful data-driven cancer innovation and research: a deep dive into data challenges

The Brief examines data challenges and recommends how to resolve them to maximise the potential of AI solutions for data-driven cancer innovation and research.
Nainen katsoo tablettitietokonetta
Published:

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat markkinoita tuoden muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.
Opiskelijoita istumassa säkkituoleissa
Published:

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Alustatalouden kehitystä ja kasvua opetusalalla kiihdyttävien suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.
Teollisuusnosturi
Published:

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

Esitämme neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana.