Politiikkasuosituksia – Policy briefs

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Alustatalous tarjoaa liikennealalle mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun.

Ruuhkainen liikenne

Eero Aalto, Robin Gustafsson, Suvi Lavinto & Niko Lipiäinen

Pystyykö Suomi lunastamaan paikkansa älykkään liikenteen globaaleilla kasvumarkkinoilla? Alustatalous tarjoaa liikennealan yrityksille uuden merkittävän mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Nyt liikennealan yhteisen kansallisen tahtotilan on aika realisoitua toiminnaksi ja sitä tukeviksi politiikkatoimenpiteiksi. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää suositusta, joilla tuetaan alustatalouden kehitystä ja kasvua liikennealalla.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

A blue image of an art piece presenting water
Published:

Mission-Driven Innovation Policy

The policy brief outlines mission-oriented innovation policy and offers recommendations for policymakers on effective policy design.
Litium-ion batteries
Published:

Accelerating circular economy through informational infrastructures

We present three innovation policy recommendations on accelerating circular economy through informational infrastructures.
Researcher with test tubes
Published:

Artificial intelligence solutions to accelerate impactful data-driven cancer innovation and research: a deep dive into data challenges

The Brief examines data challenges and recommends how to resolve them to maximise the potential of AI solutions for data-driven cancer innovation and research.
Nainen katsoo tablettitietokonetta
Published:

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat markkinoita tuoden muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.