Politiikkasuosituksia – Policy briefs

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

Esitämme neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana.

Teollisuusnosturi

Robin Gustafsson, Eero Aalto, Niko Lipiäinen ja Suvi Lavinto

Tämä politiikkasuositus keskittyy alustatalouden innovointihaasteisiin valmistavassa teollisuudessa. Esitämme neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää valmistavassa teollisuudessa. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Researcher with test tubes
Published:

Artificial intelligence solutions to accelerate impactful data-driven cancer innovation and research: a deep dive into data challenges

The Brief examines data challenges and recommends how to resolve them to maximise the potential of AI solutions for data-driven cancer innovation and research.
Nainen katsoo tablettitietokonetta
Published:

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat markkinoita tuoden muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.
Ruuhkainen liikenne
Published:

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Alustatalous tarjoaa liikennealalle mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun.
Opiskelijoita istumassa säkkituoleissa
Published:

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Alustatalouden kehitystä ja kasvua opetusalalla kiihdyttävien suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.