Virtuaalinen hoidonohjaamo tuo helpotusta pitkäaikaissairauksien hoitoon. - Kari Klossner

Doctor looking at holographic screens

Pitkäaikaissairauksien hyvä hoito koostuu monesta tekijästä; tarvitaan ajanvarauksia, potilasdatan keräämistä ja tulkintaa, eri asiantuntijoiden yhteydenpitoa, lääketasapainon seurantaa ja henkistä tukea. Mikäli potilas kärsii useammista sairauksista, koordinoinnin tarve ja siten myös edut kasvavat entisestään. Hyötyjiä ovat potilaan lisäksi palvelujen järjestämisestä vastaavat toimijat, kuten sairaanhoitopiirit, kunnat, vakuutusyhtiöt ja työterveyshuolto.

Aalto-yliopiston vetämän ja Business Finlandin rahoittaman ekosysteemisen MASSE –hankkeen kehittämä virtuaalinen hoidonohjaamo vastaa tähän haasteeseen. Se yhdistää eri hoitopoluista kerätyn datan samalle alustalle. Se seuraa potilaan voinnin kehittymistä datan perusteella, koordinoi lääkäri- ja hoitoaikoja, sekä kerää palautetta potilaalta. Hoidonohjaamossa potilaiden tilaa ja hoitosuunnitelman toteutumista seurataan sensoreista ja itseraportoinnista saatavalla datalla ja analysoidaan tekoälyä hyväksikäyttäen. Alustaan voidaan yhdistää myös yhteistyöyritysten kehittämiä laitteita, terapioita ja digitaalisia hoitopolkuja.

Ekosysteemin tulee olla enemmän kuin osiensa summa.

MASSE on erinomainen esimerkki usean alan toimijan yhteisestä hankkeesta, joita Business Finland haluaa aktiivisesti auttaa eteenpäin valmennuksen ja rahoituksen keinoin. MASSE:n kaltainen innovaatioekosysteemi on yleensä tietylle toimialalle ja tiettyyn tavoitteeseen tähtäävien julkisten ja yksityisten toimijoiden muodostama yhteistyöverkosto, joissa eri tahot ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa. Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Ne vauhdittavat poikkitieteellistä yhteistyötä ja kasvattavat mahdollisuuksia saada huomattavaakin julkista rahoitusta mitä yksittäisten toimijoiden erillishankkeille usein ei voida myöntää.

Business Finlandin Smart Life Finland -ohjelma on mukana MASSE:ssa. Pyrimme aktiivisesti edistämään terveydenhuollon ja hyvinvoinnin aloja mullistavien tekniikoiden käyttöönottoa. Vauhditamme merkittävää kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien, uraauurtavien ratkaisujen kehitystä, jotka auttavat ottamaan askeleita oikeaan suuntaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digitaalisessa vallankumouksessa. Etsimme koko ajan uusia, aiemmin hyödyntämättömiä ideoita sekä lupaavia, yhdessä innovoitavia hankkeita kehitettäviksi joista MASSE on erittäin lupaava esimerkki.


Lisää Smart Life Finland –ohjelma:sta

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/smart-life-finland

Tietoja Veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoituksesta

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/veturiyritysten-ja-ekosysteemien-rahoitus

PS. Olethan tutustunut terveysalan uutiskirjeeseemme; se kertoo kuukausittain ajankohtaisista aktiviteeteistamme ja tapahtumistamme: https://www.businessfinland.fi/uutiskirje


 

Portrait of Kari Klossner

Kari Klossner johtaa Business Finlandin Smart Life Finland -ohjelmaa. Kari luotsaa ohjelmaa ajattelua herättävänä johtajana ja on erityisen innoissaan terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisesta murroksesta. Karin vastuulle kuuluu laaja verkostoyhteistyö ja eri tahojen yhteistyön edistäminen. Karilla on tutkinnot talouden ja IT:n aloilta ja yli 20 vuoden työkokemus yksityiseltä terveysteknologiasektorilta. Karin kiinnostuksen kohteisiin kuuluu AI:n soveltaminen terveysalalla sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen vanhustenhuollossa tai muissa erityisryhmissä.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!