MASSE Blog

Etämonitorointia ja huolenpitoa - Risto Soila

MASSE-ohjelman tavoitteena on luoda peruskonsepti virtuaalisen huolenpitäjän (VCO) toteutukselle. VitalSignum Oy on mukana hankkeessa tarjoamassa Beat2Phone ECG -palvelua huolenpitoa tarvitsevien ihmisten sydänkunnon seurantaan. Beat2Phone ECG -palvelussa seurattava ihminen pukee päälleen Beat2Phone ECG sykevyön ja sensorin, joka mittaa rinnalta yksikanavaisen EKG-signaalin ja tallentaa sen muistiinsa koko vuorokauden ympäri 1-2 viikon ajan. Sykevyö suositellaan riisuttavaksi pari kertaa vuorokaudessa, jotta iho ei ärsyynny sykevyöstä liikaa. Samalla laitteen akkua voidaan ladata ja muistin sisältö lähettää pilvitallennukseen. Pilvitallennuksen kautta EKG voidaan jakaa analysoitavaksi ja saattaa huolenpitäjän – lääkäri, hoitaja, VCO - tarkasteltavaksi.

Huolenpitäjä saa siis todellista dataa huolehdittavan sydämestä, sykkeestä ja sykevälivaihtelusta sekä algoritmin merkintöjä, jotka auttavat oikeiden toimenpiteiden päättämisessä. VCO voi osaltaan yhdistää sydänkuntodataa muiden seurattavien parametrien kanssa ja esittää niitä järkevässä muodossa päätöksenteon pohjaksi ja hoitopolun noudattamiseksi. Huolehdittava ihminen saa oikea-aikaista apua aina kulloisenkin tilanteensa mukaan.

MASSE:n VitalSignum osiossa on nyt käynnissä HUS:in neurologisella osastolla järjestelmän käytettävyyttä ammattilaisen kannalta tutkiva projekti. Alkamassa on myös kustannusvaikutuksia arvioiva projekti. Tavoitteena on menetelmän ja tuotetun datan integrointi potilastietojärjestelmään siten, että ammattilaisten on helppo aloittaa monitorointi ja tallentaa data diagnoosin perusteeksi. Huolehdittavan ihmisen osalta tärkeintä on välttää sydänperäiset terveysongelmat kattavammalla sydänkunnon seurannalla.

Huolehdittavan kannalta katsoen etämonitoroinnin ja huolenpidon on oltava mahdollisimman vaivatonta. Beat2Phone ECG on pyritty tekemään helppokäyttöiseksi ja mahdollisimman vähän arkielämää häiritseväksi. Sykevyöhön perustuva EKG-elektrodiratkaisu on tuttu monille urheilussa käytettävistä sykemittareista. Liikunta ja nukkuminen onnistuvat häiriöttä ja mobiililaitetta tarvitsee käyttää vain mittauksen käynnistys-, tuntemusmerkintä- ja lopetusvaiheissa. Käyttäjä voi itsekin seurata tarkastella EKG:tä mobiilisovelluksen avulla, mikäli kiinnostusta riittää. Huolehdittava osallistuu hoitoon ottamalla omaa EKG:tä ei vain potilaana pedissä.

Beat2Phone ECG -ratkaisu on saatavilla myös kuluttaja-asiakkaille. Monet käyttäjät ovatkin hyödyntäneet mittaamaansa dataa keskusteluissa lääketieteen ammattilaisten kanssa. Tulevaisuudessa on mahdollista integroitua myös Omatietovarantoon ja jakaa verenpaine-, paino-, happisaturaatio-, verensokeri- ja EKG-mittaustuloksia sen kautta vaikkapa VCO:lle, jolta odottaa huolenpitopalvelua.

A graph of Beat2Phone process
Lähde: VitalSignum Oy

Beat2Phone ECG on luokan II a lääkinnällinen laite, joka täyttää MDD vaatimukset. VitalSignum Oy on vastuullinen lääkelaitevalmistaja, jolla on sertifioitu 13485 mukainen laadunhallintajärjestelmä.


Portrait of Risto Soila

Risto Soila, DI, toimii VitalSignum Oy:n laatu- ja tuotannonjohtajana.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Published:

Alaselkäkipuun liittyvän liikedatan mittaaminen osana potilaan hoitopolkua - Tommi Gröhn

Digitaalisuus mahdollistaa tehokkaan hoitoratkaisun aiempaa suuremmalle potilasjoukolle
Published:

Tekoälyavusteinen potilaan hoidon tarpeen arviointi - kustannustehokas ja hoitoon pääsyä parantava työkalu hoitoon hakeutumisen hallintaan? - Juuso Heinonen

Tekoälyavusteisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnin kustannusvaikuttavuutta yhdessä Klinik Healthcare Solutionsin ja MASSE-hankkeen kanssa.
Published:

Miksi kroonisten potilaiden hoito katkeaa ja mitä asialle voidaan tehdä? - Anu Vehkamäki

Kroonisten vatsapotilaiden hoidon katkeilu on monimutkaisen prosessin tulos, mutta ongelmien lähteet voidaan rajata ja kartoittaa.