MASSE ja tuotantotalouden teoria – asetus, suoritus ja siirto - Paul Lillrank

MASSE on Service Engineering hanke. Siinä tuotetaan tietoa, jonka varassa rakennetaan Hoidonohjaamo (Virtual Care Operator) moni- ja pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitopolkujen pirstaloitumisen ja katkeilun ehkäisemiseksi. Oletus on, että näiden ongelmien juurisyy on huolenpito - toiminnon heikkous pitkälle erikoistuneessa palvelutuotantoympäristössä.

’Henkilökohtainen huolenpito massatuotannon tehokkuudella’ viittaa Tuotantotalouden perusongelmaan. Miten voitaisiin räätälöidä asiakkaille juuri heille sopivia ratkaisuja massatuotannon kustannustehokkuuden kärsimättä? Toisin sanoen, miten sovitetaan yhteen kysynnän ja tarjonnan variabiliteetti?

Kappaletavarateollisuudessa massaräätälöinnin kanssa on painiskeltu puoli vuosisataa. Tarjontapuolen ratkaisut perustuvat pääasiassa kahteen mekanismiin. Ensinnäkin massatuotannon tehokkuus perustuu asetuksen (setup) ja suorituksen (processing) suhteeseen. Tuotantojärjestelmän asettaminen tuottamaan määrättyä tuotetta vie aikaa ja maksaa rahaa. Jos samoilla asetuksilla voidaan tehdä suuri määrä identtisiä toistoja, asetuksen kustannukset voidaan jakaa suurelle yksikkömäärälle.

Ajattele vaikka kauluspaidan silittämistä tuotantona. Asetus on sitä, että etsit silitysraudan, selvität sähköjohdon sotkun, haet ja pystytät silityslaudan, laitat töpselin seinään, otat pyykin esille ja asettelet paidan laudalle. Suoritus – arvon tuotanto - alkaa, kun kuuma rauta vetää tekstiilin sileäksi. Mitä useamman paidan silität samalla kerralla, sitä paremmaksi asetus-suoritussuhde muodostuu.

Mitä enemmän identtisiä toistoja, sen vähemmän yksilöllisiä vaihtoehtoja. Tästä seuraa, että jos asetusta voisi tehostaa, toistomääriä voisi vähentää ja enemmän vaihtoehtoja voisi tuottaa tehokkaasti.

Toinen etenemissuunta on modularisaatio. Tuote rakennetaan standardialustalle, jonka päälle yksilöllinen ratkaisu kootaan standardimoduleista. Ratkaistavat ongelmat ovat yhteensopivuus ja käyttöliittymät.

Kysyntäpuolella ongelma on tietää, mitä asiakkaat oikeasti tarvitsevat ja haluavat. Liiallinen määrä vaihtoehtoja aiheuttaa valinta-ahdistusta. Usein toimii Pareton periaate: 80% asiakkaista valitsee 20% vaihtoehdoista. Tästä seuraa tarve segmentoida asiakaskunta mahdollisimman täsmällisesti valintakriteereiden mukaan.

Henkilökohtaisten palvelujen tuotannossa räätälöinti on yleistä, massatuotannon tehokkuus ei. Palvelu, per definition, on arvoa tuottava tilamuutos, jonka suunnitteluun ja/tai toteutukseen asiakas osallistuu. Jokaiselle palvelutapahtumalle tehdään yksilöllinen asetus. Massatuotannon tehokkuus piilee asetusten modularisoinnissa.

Sikäli kun tuotannossa on useita vaiheita tai palvelutapahtumia ja tuotettavat asiat (virtausyksikkö) ovat yksilöllisiä, ongelmaksi muodostuu reititys (routing) ja siirrot (handover), ts. mitä tietoa potilaan mukana siirtyy seuraavaan vaiheeseen ja miten tätä tietoa käytetään sen asetukseen. Palvelutapahtumissa syntyy merkityksellistä tietoa (esim. veriarvot ja lääkemääräys), jonka pitää siirtyä jonnekin (handover-out), josta seuraavan vaiheen suorittaja sen löytää (handover-in). Reititys kirjataan hoitosuunnitelmaan – sikäli kuin sellaisia tehdään

MASSE:n tuotantotaloudellinen perusoletus on, että hoitopolkujen pirstaloituminen ja katkeaminen ovat siirto- ja asetusongelmia. Ne sijaitsevat tieto- ja tuotantojärjestelmien rajapinnassa. Ratkaisu ei voi olla pelkästään IT-järjestelmä, eikä puhdas prosessi- tai asennemuutos, vaan näiden integroitu yhdistelmä. Siirtotiedon tulisi olla käyttökelpoisessa muodossa ammattilaisen saatavilla, kun hän tekee seuraavan palvelutapahtuman asetuksen.

Hoidonohjaamon rakentamiseksi pitää tietää riittävällä täsmällisyydellä, missä, miten ja miksi siirrot eivät toteudu niin kuin pitäisi. Näitä selvitämme käynnissä olevissa tapaustutkimuksissa.

Paul Lillrank portrait

Paul Lillrank on MASSE:n tieteellinen johtaja. Hän on toiminut Aalto yliopiston Tuotantotalouden laitoksella professorina vuodesta 1994. Hänen tutkimusalansa on Terveydenhuollon tuotantotalous, jota edistämään hän perusti HEMA -instituutin 2003 ja sen spin-offina Nordic Healthcare Group Oy:n.

Paul Lillrankin pääteos on The Logics of Healthcare – The Professional’s Guide to Health Systems Science (Taylor & Francis, 2018).

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!