TUNTO2 Blogi

Tunneilmastotekoja tehdään teidänkin työpaikallanne

Eräs henkilö kertoi minulle aloittaneensa uudessa työpaikassa. Hän sanoi yllättyneensä myönteisesti siitä, kuinka uudessa työpaikassa ”ylipäätään puhutaan tunteista”. Hänen kokemuksensa mukaan aiemmissa työpaikoissa tunteista ei pääsääntöisesti puhuttu. Minulle välittyi hänen puheestaan tyytyväisyys siitä, että tällä työpaikalla tunnistetaan ja ymmärretään kuinka suuri vaikutus tunteilla on.

Yhä useampi yritys on herännyt huomaamaan työpaikan tunneilmaston vaikutukset. Autenttinen tunneilmasto, jossa tunteista keskustellaan avoimesti ja rakentavasti, voi tehdä osansa menestyvän ja tyytyväisen työyhteisön luomisessa. Autenttinen tunneilmasto voi parantaa luovuutta, tuottavuutta ja yhteistyötä, organisaation menestyksen kannalta tärkeitä tekijöitä. 

Kehittämällä autenttista tunneilmastoa, jossa tunteista keskustellaan avoimesti ja rakentavasti, voidaan saavuttaa hyötyjä työpaikan toiminnalle. 

Työpaikan tunneilmasto koskettaa jokaista työpaikalla työskentelevää. Työpaikan tunneilmasto määrittelee sen, millaiset tunteet ja niiden ilmaisu ovat hyväksyttäviä ja toivottavia tietyssä työpaikassa. Tähän määrittelyyn, työpaikan tunneilmaston rakentamiseen, osallistuu jokainen työpaikan jäsen omilla teoillaan joka päivä. 

Oman työpaikan tunneilmastotyön voi aloittaa päivittäisten tilanteiden havainnoimisesta. Tämän voi tehdä kiinnittämällä huomiota siihen, miten tunteista puhutaan ja miten niitä ilmaistaan erilaisissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kokoukset ja muut toistuvat tilanteet. Millaista on vaikka kokouksissa ja kuinka tunteista keskustellaan niissä? On tärkeää pohtia, millainen tunneilmaisu on sallittua ja millainen ei.

Jokainen työpaikan jäsen voi tehdä osansa autenttisen tunneilmaston luomiseksi. Itsestä on helppo aloittaa ja vaikka kysyä hiljaa itseltään; onko oma tunteista puhuminen ja ilmaiseminen rakentavaa? Seuraava askel voi olla, että juttelee havainnostaan oman turvallisen työkaverin kanssa. Oman tunnetilan tai tunteisiin liittyvän havainnon jakaminen työkaverin kanssa on tunneilmastoteko.

Johdolla on toki roolinsa myös tässä asiassa. Johto näyttää esimerkkiä joka tapauksessa. Johto voi olla esimerkkinä autenttisen tunneilmaston luomisessa ja antaa selkeät suuntaviivat siitä, miten organisaatiossa käsitellään tunteita ja miten niitä arvostetaan. Esimerkiksi perehdyttäessään uutta työntekijää.

Heini Ikävalko

Tutkimuspäällikkö, Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto

kuvituskuva 7
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

taiteellinen kuvituskuva 4
Published:

Tunnetoimijuuden ja strategian toteuttamisen välinen yhteys

TUNTO2-hankkeessa tutkitaan tunnetoimijuutta ja strategian toteuttamista.
kuvituskuva 3
Published:

Järkevä strategian toteuttaja huomioi myös tunteet ja niiden energian

Strategian toteuttamiseen liittyy monenlaisia tunteita.
taiteellinen kuvituskuva
Published:

Tunnetoimijuus – tunneperheen uusin tulokas

TUNTO2 -hankkeessa keskeinen käsite on tunnetoimijuus.
Taiteellinen kuvituskuva.
Published:

Pitäisikö strategian herättää tunteita?

TUNTO2 -hankkeessa tutkitaan tunnetoimijuutta ja strategian toteuttamista.