Kuusen neulaset heijastavat valoa samalla tavalla eri puolilla Eurooppaa

Tutkimus näytti ensimmäistä kertaa, että terveiden metsäkuusen neulasten spektriset ominaisuudet ovat samanlaisia eri puolilla Eurooppaa. Metsäkuusi on yksi Euroopan yleisimmistä puulajeista, joka kasvaa niin lauhkealla kuin pohjoisella kasvillisuusvyöhykkeellä.

Kuusimetsä Tshekissä

Tietoa siitä miten puiden lehdet tai neulaset heijastavat valoa, eli millainen niiden spektri on, tarvitaan useissa sovelluksissa. Spektrejä voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun kartoitetaan metsän ominaisuuksia kuten puulajeja tai terveydentilaa satelliittikuvien tai lentokoneista kuvattujen aineistojen perusteella. Yleisemmin kasvillisuuden spektriominaisuuksia tarvitaan mm. ilmastomallinnuksessa tai kun arvioidaan metsien sitomaa auringonsäteilyä.

Aalto-yliopiston tutkija Aarne Hovi selvitti yhteistyössä suomalaisten ja tshekkiläisten yhteistyökumppaneidensa kanssa kuusen neulasten spektrien maantieteellistä vaihtelua. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa puulajin lehtiä tai neulasia mitattiin samalla tavalla useassa eri paikassa. Tutkimuksen käytännön toteutus oli haastava: mittalaitteet ja tutkimusryhmä kuljetettiin eri tutkimusalueille Suomessa, Virossa ja Tshekissä kesien 2019 ja 2020 aikana, ja kenttälaboratorio pystytettiin aina uudenlaisiin olosuhteisiin. Apuna joillakin koealueilla käytettiin myös ammattimaista puukiipeilijää, joka nouti neulasnäytteitä korkealta latvustosta. Neulasten spektrimittaukset olivat hitaita ja vaativat paljon kärsivällisyyttä tekijöiltään, mutta huolellinen työ palkitaan! Mittaukset ovat nyt koko tiedeyhteisön käytössä avoimena aineistona.

Lisätietoja tutkimuksesta: Hovi et al. 2022, DOI:10.14214/sf.10683

Avoin aineisto saatavilla täällä: DOI: 10.17632/t5f554s7cn.1

Kirjoittajista: Miina Rautiainen on kaukokartoituksen professori ja MMT Aarne Hovi senioritutkija Aalto-yliopistossa.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!