Oasis of Radical Wellbeing blogs

Uskonnot Aallossa - rakentamassa inklusiivisempaa kampusta

Huhtikuun EDI-keskustelutuokiossa oli aiheena Uskonnot Aallossa. Lue Aallon AaMu-opiskelijajärjestön mietteitä keskustelusta!

Kirjoittajat: Saara Abdi ja Nuura Mohamoud (AaMu)

Uskonnot Aallossa 1

Uskontoja pidetään usein tabu-aiheena, ja niitä harvoin otetaan puheenaiheeksi kampuksella. Moni pitää uskonnollista monimuotoisuutta parhaimmillaan merkityksettömänä ja pahimmillaan esteenä. Joidenkin muslimiopiskelijoiden mielestä kampuksella ollaan haluttomia olemaan tekemisissä uskontojen kanssa, sillä sitoutuminen uskonnon kanssa saattaa olla ristiriidassa institutionaalisten periaatteiden, kuten neutraalisuuden ja puolueettomuuden, kanssa.

Vaikka nämä huolenaiheet on otettava huomioon, uskonnollisen monimuotoisuuden huomiotta jättäminen ei ole oikea vastaus, sillä tämä voi johtaa syrjäytymiseen. On myös ymmärrettävä, että vain silloin, kun organisaatioissa otetaan huomioon erilaisia ​​uskonnollisia vähemmistöjä sekä uskonnollisia enemmistöjä, voimme yhteisönä menestyä.

The Oasis of Radical Wellbeing järjestää kuukausittain keskustelutuokioita tasa-arvosta, diversiteetistä ja inkluusiosta Aalto-yliopiston henkilöstölle Wellbeing Desk -toiminnan alla. Huhtikuun sessiossa 28.4. teemana oli “Uskonnot Aallossa”, ja tapahtuma järjestettiin yhteistyössä AaMu -opiskelijajärjestön (Aallon muslimit) kanssa herättämään keskustelua uskonnollisen monimuotoisuuden positiivisista puolista. Session fasilitoivat Nuura Mohamoud, AaMu-järjestön presidentti sekä Saara Abdi, AaMu-järjestön viestintävastaava, ja lisäksi keskustelutuokiossa olivat mukana Aalto-papit ja AYY.

Tilaisuudessa syntyi useita keskusteluja siitä, kuinka uskonnollista "yhteisyyttä" voidaan viljellä Aalto-yliopistossa. Niiden perusteella kehitimme tapoja, joilla voidaan lisätä uskonnollista monimuotoisuutta kampuksella. Vaikka emme ole vielä kehittäneet työkalupakkia, joka tarkemmin kattaa spesifit kysymykset ja menetelmät, joita tarvitaan uskonnollisen monimuotoisuuden edistämiseen kampuksella, tapahtumamme silti osoitti sen, että pystymme ottamaan pieniä askelia kohti yhteistä tavoitetilaa – tukea uskonnollista monimuotoisuutta kampuksella.

Tämän tapahtuman aikana käytimme ongelmanratkaisumenetelmää keskustellaksemme monien uskossa olevien kohtaamia tilanteita kampuksella, esim. tunnetta, että heidän täytyy salata uskontonsa, sekä ennakkoluuloja ja syrjintää. Istuntoon osallistunut henkilökunta työskenteli yhdessä fasilitaattorien Nuuran ja Saaran kanssa. Fasislitaattorit auttoivat pitämään istunnon raiteilla ja varmistamaan kaikkien tasapuolisen osallistumisen keskusteluihin. Istunnon ensimmäisessä osassa pyysimme osallistujia kirjoittamaan alkuperäiset ideansa post-it-lappuun. Ideat lajiteltiin seuraavaksi laatikoihin, jotka auttaisivat selvittämään tavat, joilla haasteita voidaan ratkaista. Tilaisuus lopeteltiin ensin yhteisellä ryhmäkeskustelulla ja lopeteltiin osallistujien omiin pohdiskeluihin ratkaisuista, jotka herättivät eniten huomiota.

EDI-session lopussa huomasimme, on runsaasti tapoja, joilla voimme edistää uskonnollista monimuotoisuutta ja ymmärrystä Aallon kampuksella. Huomasimme session aikana, että kun lähdemme yhdessä ratkaisemaan näitä suuria ongelmia, löydämme ratkaisuja, jotka palvelevat meitä kaikkia.

Mikä on AaMu (Aalto Muslim students)?

AaMun tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopistossa opiskelevia muslimeja, parantaa opiskelukokemusta, vähentää ennakkoluuloja sekä järjestää tapahtumia ja toimintaa kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille painottaen päihteetöntä ympäristöä ja yleissivistävän koulutuksen lisäämistä. AaMun jäsenet ovat yhdessä luomassa turvallisia tiloja, joissa yhtenäisyyttä, representaatiota ja inkluusiota viljellään ja vaalitaan. Yhdistyksen tavoitteena on olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen ja lisätä nuorten kiinnostusta opiskella Aalto-yliopistossa.

Uskonnot Aallossa 3
Ryhmätyöskentelyä EDI-keskustelutuokiossa 28.4.2022
Uskonnot Aallossa 2
Ryhmätyöskentelyn tuotoksia EDI-keskustelutuokiossa 28.4.2022
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Published:

Radikal självmedkänsla i praktiken

Varför är självmedkänsla särskilt viktigt på platser som universitet?
Palautuminen
Published:

Jos ihminen olisi kone

Jos ihminen olisi kone, sen kyky säädellä energiatasojaan tilanteen mukaan, korjata ja kehittää itseään näyttäytyisi hämmentävän taidokkaana
Recovery. Merita Petäjä 2022
Published:

If People Were Machines

If people were machines, we would marvel at their robust features for energy regulation, self-repair and auto-enhancement.
Uskonnot Aallossa 1
Published:

Religions in Aalto - building a more inclusive campus

April's EDI discussion session's theme was Religions at Aalto. Read here what the facilitators from AaMu (Aalto Muslims Association) thought