On aika palata yhteen

Yhteen tuleminen tuntuu juuri nyt erityisen merkitykselliseltä. Sota Ukrainassa on muuttanut käsitystämme Euroopasta, meistä itsestämme sekä siitä, miten hahmotamme paikkamme yhteisöissämme. Psykologi Merita Petäjän blogi.

Aalto Wellbeing Ambassadors at CamousOmstart! 9.3.2022. Picture by Suvi Helko, 2022.

Jo ennen sotaa, viimeisen kahdenkymmenenneljän kuukauden aikana, me Aallossa kuten monessa muussakin organisaatioissa olemme joutuneet kokemaan sosiaalisen yhteenkuuluvuutemme säröilyä, ja yhteenkuuluvuuden tunteemme on saattanut murentua.

Olemme joutuneet kokemaan etätyön haasteita, epävarmuutta, sekä kompuroiviin prosesseja, jotka liittyvät kampukselle paluuseen, ja sitten taas uusia etätyösuosituksia. Ja nyt meidän on mietittävä, mitä sota Euroopassa merkitsee — yliopistollemme, yhteisöillemme ja meille inhimillisinä olentointa.

Voi olla hyödyllistä pysähtyä miettimään, miten nämä viime vuodet ovat muuttaneet sinua. Entä viimeinen kuukausi, onko se vaikuttanut käsityksiisi, uskomuksiisi tai arvoihisi? Viime aikojen tapahtumat ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin eri tavoin. Mutta, kaikesta huolimatta, meillä kaikilla on ainakin yksi yhteinen tarve – tarve kuulua yhteisöön.

Oasis of radical wellbeing haluaa pitää esillä kysymyksiä kuulumisen tunteesta, resilienssistä, itsensä hoitamisesta, etuoikeuksista, valta-asetelmista sekä luottamuksen rakentamisesta. Ja kysymysten esittämisen ohella etsimme myös ratkaisuja.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!