Oasis of Radical Wellbeing blogs

Aalto-yliopiston hyvinvointitoiminta tähtää yhteisöllisyyteen tukemalla yksilöitä

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen matalan kynnyksen tukea opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä huolissa ja kysymyksissä. Yliopiston hyvinvointityön keskiössä on inklusiivinen ja yhteisöllinen hyvinvointi, jossa yksilöitä ei jätetä yksin. 

Kuva: Unto Rautio, Aalto-yliopisto

Teksti: Suvi Helko ja Tuuli Asunmaa, kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Hyvän elämän edellytykset suomalaisessa yhteiskunnassa 

Elämme haasteellisia aikoja muuttuvassa maailmantilanteessa, mikä on vääjäämättä vaikuttanut monen meistä hyvinvointiin. Hiljattain julkaistun World Happiness Reportin mukaan Suomi on kuitenkin maailman onnellisin maa jo viidettä vuotta peräkkäin. Onnellisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa hyvää elämää eikä vaihtelevaa onnellisuuden tunnetta. Tyypillistä Suomelle ja muille Pohjoismaille, jotka sijoittuivat tutkimuksessa myös kärkisijoille, on luottamus yhteiskuntaan, jossa on vähän korruptiota ja jossa voi luottaa keskinäisen tuen saamiseen hädän keskellä. Tutkimuksissa on lisäksi huomattu, että hyvän elämän arvioinnin tulokset koskevat taustasta riippumatta kaikkia, jotka asuvat Suomessa. 

Yhteisöllinen hyvinvointi Aalto-yliopistossa 

Suomessa on siis yhteiskunnallisesti hyvät edellytykset hyvään elämään. Aalto-yliopistossa tavoitteena on yksilön hyvinvoinnin lisäksi ihmisen kasvaminen ja kehittyminen yhteisön aktiiviseksi jäseneksi. 

Aalto-yliopisto pyrkii erilaisin toimin olemaan hyvinvoiva ja aktiivinen yhteisö, joka antaa tukea ja voimavaroja yksilön hyvinvointiin, koska yksilön hyvinvoinnista huolehtiminen on samalla yhteisön etu. Uupuneella ihmisellä ei välttämättä ole resursseja auttaa muita ympärillään olevia, eikä voimia välittää yhteiskunnallisista asioista. Sen sijaan yksilön voidessa hyvin hänellä riittää voimavaroja toimia aktiivisesti itselle tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden hyväksi – oli kyseessä sitten ilmastonmuutoksen ehkäiseminen tai vaikkapa antirasismi. Lisäksi aktiivinen yhteisöön kuuluminen lisää yksilön yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden tunnetta.  

Erittäin kansainvälisenä yliopistona (ks. Times Higher Education’s 2022 ranking) yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inkluusio ovat Aalto-yliopistolle tärkeitä arvoja. Aallon tavoitteena on rakentaa mukaan ottavaa yhteisöä, jossa yhteisön jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja elävät tasavertaisina työn ja opintojen arkea. Yliopisto on sitoutunut tekemään aktiivista työtä yhteisöllisen ja saavutettavan työympäristön luomiseksi, jossa erilaisista, risteävistä taustoista tulevia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja jossa heillä on mahdollista työskennellä ja opiskella pelkäämättä syrjintää. 

Yliopisto tarjoaa tukea opiskelijan hyvinvointiin 

Aalto-yliopistossa opiskelijan ei tarvitse jäädä yksin, kun tarvitsee tukea oman opiskeluhyvinvointinsa parantamiseen. Lähin tuki opiskelijalle on oman ohjelman suunnittelija tai koordinaattori sekä opiskelijalle osoitettu akateeminen ohjaaja. Myös kurssien opettajat auttavat tarvittaessa esim. henkilökohtaisten opintojärjestelyiden miettimisessä. Lisäksi Aalto-yliopisto tarjoaa seuraavia hyvinvointipalveluita: 

 • Starting Point of Wellbeing, joka tarjoaa opiskelijoille matalan kynnyksen neuvontaa ja palveluohjausta oikean tahon puoleen. Toimintaa ovat ajanvaraukseton päivystys joka päivä sekä erilaiset hyvinvointiin liittyvät tapahtumat ja avoimet ovet. 

 • Opinto- ja uraohjauspsykologit, joiden kanssa voi pohtia esimerkiksi opiskelutaitoihin, motivaatioon, stressiin ja uraan liittyviä kysymyksiä.  

 • Opinto-ohjaajat, joiden kanssa voi miettiä opiskeluun ja tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä kysymyksiä, saada tukea oman tilanteen jäsentämiseen sekä apua opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. 

 • Aalto-papit, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa elämään, työhön tai ihmissuhteisiin liittyvästä asiasta riippumatta vakaumuksesta tai taustasta.  

 • Ohjatut ryhmät ja työpajat, sekä verkkomateriaalit itseopiskeluun. 

 • Personal Impact -kurssitarjotin, joka kokoaa yhteen Aallossa jo opetettavia, opintopisteellisiä kursseja esimerkiksi itsensä johtamisesta, arvoista, merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnista. 

 • Paras hetki päivässä -podcast, jossa Aallon opintopsykologit ja heidän vieraansa keskustelevat aaltolaisten – ja muidenkin – hyvinvointiasioista.  

Lisäksi opiskelijan hyvinvoinnin tukena on myös paljon Aallon ulkopuolisia toimijoita, joista tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat: 

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), joka vastaa Suomen kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidosta. Vuosittaista maksua (71,60€) vastaan opiskelija saa kokonaisvaltaista terveydenhoitoa, johon kuuluvat mm. terveystarkastukset, suun terveydenhuolto ja mielenterveystyö. 

 • UniSport, joka auttaa fyysisen hyvinvoinnin asioissa. 

 • Nyyti ry, joka on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Nyyti tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua, tukea ja ulkopuolista näkökulmaa erilaisiin elämäntilanteisiin 

 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY), joka tukee opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia ja valvoo opiskelijoiden etuja. 

Opiskelijan omien voimavarojen ja opiskelutaitojen lisäksi opiskelukykyyn vaikuttavat myös opetus ja opiskeluympäristö. Myös näiden rakenteellisten tekijöiden vaikutuksesta Aallon opiskelijoiden hyvinvointiin kerätään tietoa vuosittain AllWell?-kyselyn avulla. Tuloksia hyödynnetään edellä mainittujen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lisäksi myös koulutusohjelmien ja opetuksen kehittämisessä. Opiskelija saa kyselystä myös henkilökohtaisen vastapalautteen, jossa annetaan opiskelijan vastausten perusteella vinkkejä mm. parempaan stressin hallintaan, keinoihin parantaa omia opiskelutaitoja ja tunnetaitojen merkityksen tunnistamiseen.  

Aallon hyvinvointitoiminnan Instagram-kanavaa @aaltowellbeing seuraamalla näet ajankohtaisia uutisia, tapahtumia, koulutuksia ja työpajoja hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyen. Lämpimästi tervetuloa Aalto-yhteisön jäseneksi ja mukaan hyvinvointiaktiviteetteihin sekä kampuksella että etänä! 

Lähteet: 

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). 2022. World Happiness Report 2022. New York: Sustainable Development Solutions Network. World Happiness Report (2022) 

Kunttu K., Komulainen A., Kosola, S., Seilo, N. & Väyrynen T. (toim.). 2021. Opiskeluterveys.  Helsinki: Duodecim. 

Lorde, A. 1992. Burst of light. Women's Press (CA). 

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!

Show other posts from this blog

Recovery. Merita Petäjä 2022
Published:

If People Were Machines

If people were machines, we would marvel at their robust features for energy regulation, self-repair and auto-enhancement.
Uskonnot Aallossa 1
Published:

Religions in Aalto - building a more inclusive campus

April's EDI discussion session's theme was Religions at Aalto. Read here what the facilitators from AaMu (Aalto Muslims Association) thought
Uskonnot Aallossa 1
Published:

Uskonnot Aallossa - rakentamassa inklusiivisempaa kampusta

Huhtikuun EDI-keskustelutuokiossa oli aiheena Uskonnot Aallossa. Lue Aallon AaMu-opiskelijajärjestön mietteitä keskustelusta!
Students talking with each other
Published:

The goal of Aalto’s wellbeing operations is to build the community by supporting the individual

Aalto University offers you easily accessible support for your studies and all wellbeing-related questions and concerns that you may have.